top of page

 

 

 

 

 

Aikido felsefi yönden en zengin savunma sanatıdır. Aikido öğrenmek isteyen bir bireyin bazı prensipleride öğrenmesi gerekmektedir. Bunlar temel olarak aşağıda sıralanmıştır.

Aikido'nun temel prensiplerini öğrenerek temelde aikido'yu öğrenmiş oluruz fakat Aikido bir savaş sanatıdır, dolayısıyla öğrenilen her hareketin vücut'da refleks halini alması gerekmektedir. Ancak ki bu şekilde bir Aikido'cu olunabilir-Aikido öğrenilebilir ve yapılan her türlü saldırıdan korunulabilir.

 

 

 

1.TEMEL TERİMLER

 • Uke: Saldıran. Tekniği alan.

 • Nage (Tori): Savunan. Tekniği yapan.

2.TEMEL PRENSİPLER

 • İkkyo: 1. Temel Prensip

 • Nikyo: 2. Temel Prensip (Bileği sıkıştırma)

 • Sankyo: 3. Temel Prensip (Bileği içe döndürme)

 • Yonkyo: 4. Temel Prensip

 • Gokyo: 5.   Temel Prensip

 

3.HAREKET ŞEKİLLERİ ve YÖNLER

 • İrimi: Bir ayağın öne gitmesiyle (direk rakibe) giriş

 • Tenkan: Bir ayağın geriye gitmesiyle vücudun 180 derece dönmesi

 • Shikko: Diz üstü yürüyüşü

 • Mae: Öne doğru

 • Ushiro: Geriye doğru

 • Omote: Ön (rakibin içine)

 • Ura: Geri(rakibin arkasına)

4.DURUŞLAR (HANMİ)

 • Seiza: Dizlerin üstünde oturuş

 • Kamae: Temel ayakta duruş pozisyonu.

 • Ai Hanmi: Uke ve Nage’nin aynı ayaklarının önde olduğu uyumlu duruş (kosa)

 • Gyaku Hanmi: Uke ve Nage’nin zıt ayaklarının önde olduğu karşıt duruş (junte)

 • Gedan: Alt gart pozisyonu

 • Chudan: Orta gart pozisyonu

 • Jodan: Yüksek gart pozisyonu

 

5.TEKNİK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 • Tachi Waza: Hem uke’nin hem de nage’nin ayakta uyguladığı teknikler.

 • Hanmi Hanchi: Waza Ayaktaki uke’ye nage’nin oturarak uyguladığı teknikler.

 • Suwari Waza: Hem uke’nin hem de nage’nin oturarak uyguladığı teknikler.

6.VURUŞLAR (UCHİ)

 • Atemi: Ölümcül noktalara yapılan her türlü vuruş

 • Shomen Uchi: Kafanın ön kısmına yapılan vuruş

 • Yokomen Uchi: Kafanın yanlarına yapılan vuruş

 • Mune Tsuki: Kemer hizasına yapılan vuruş

 • Zuki: Yumruk

 

7.TUTUŞLAR (DORİ)

 • Katate Dori: Tek elin tek eli tutması

 • Kosa Dori: Uke’nin bir eliyle, Nage’nin aynı elini tuttuğu uyumlu tutuş (Ai Hanmi Katate Dori)

 • Junte Dori: Uke’nin bir eliyle, Nage’nin ters elini tuttuğu karşıt tutuş (Gyaku Hanmi Katate Dori)

 • Morote Dori: İki elin tek eli tutması

 • Ryote Dori: İki elin iki eli tutması

 • Kata Dori: Tek elin yakayı tutması

 • Ryokata Dori: İki elin yakayı tutması

 • Hiji Dori: Dirseği tutmak

 • Sode Dori: Elbise kolundan tutmak

 • Kubi Shime: Boğmak

8.FIRLATMALAR

 • İrimi nage: (Direk rakibin içine) girişle fırlatma

 • Kaithen nage: Dönüşle fırlatma

 • Kokyu nage: Nefes gücüyle fırlatma

 • Shiho nage: Dört yönlü fırlatma

 • Tenchi nage: Yer – gök fırlatması

 • Tekagami: (Ters Kote gaeshi)

 • Kokyu ho: Bir tür kokyu nage. Nefes kullanımı anlamını kapsar. Ushiro Udoroshi: Arkadan geriye çekmek

 

9.DÜŞÜŞLER (UKEMİ)

 • Mae Ukemi: Öne doğru düşüş

 • Ushiro Ukemi: Geriye doğru düşüş

 • Yoko Ukemi: Yana doğru düşüş

 • Hyaku Ukemi: Yüksekten (mae ukemi) düşüş

 • Mokuso: Meditasyon

 

10.DİĞER

 • Rey: Selam ver

 • Kohai: Yeni öğrenci

 • Sempai: Eski öğrenci

 • Sensei: Öğretmen

 • SHISEI :Tavır

 • KAMAE :Duruş, hazır olma

 • KIRYOKU: Yaşamsal güç

 • SEISHIN JOTAI :Zihinsel durum

 • METSUKE :Bakış (Ruhsal ve fiziksel)

 • MA AI :Mekan, zaman, mesafe

 • ARUKIKATA :Yürüyüş

 • TAI SABAKI :Yer değiştirme

 • KOKYU :Solunum

 • KOKYU RYOKU :Fiziksel güç ve solunum ritminin uyumu

 • SOKUDO :Hız

 • KO RYOKU :Etkinlik

 • REIGI SAHO :Kurallara, seremoniye bağlılık

 • NICHIJO NO TAIDO :Gündelik hayattaki tutum

 • KOKORONOMICHI KATA :Heyecanın kontrolü

bottom of page